E-mail:
manzelstvi@centrum.cz
A N K E T Y

ANO<  Hlasujte  >NE

 

Pastorace na webu

 

| Začněte zde | Úvod| Texty| Diskuzní fórum| Literatura| Otázky & Odpovědi| Příběhy| Odkazy|

Úvod

Člověk je zcela mimořádným Božím tvorem, byl učiněn k obrazu Božímu a byla mu svěřena moc nade vším stvořením. Zároveň byl člověk stvořen jako bytost, k jejíž existenci nutně patří vztah. Ve svém životě člověk realizuje mnoho vztahů, a to v různých dimenzích a s různými subjekty. Pro křesťany je vždy zásadním vztahem, který zároveň ovlivňuje i všechny ostatní, vztah k Bohu. Většině lidí se jeví tento vztah jako příliš abstraktní, ale i ti, kteří jej prožívají živě a velmi osobně, v běžném životě cítí potřebu sdílet se a vytvářet společenství s někým, "kdo je jim rovný", mají potřebu darovat se i se svou láskou, bolestí, s celým svým já a také druhého v plnosti přijmout. A právě tato vnitřní touha po společenství, po darování a přijímání je jedním z prvků, který dvě svobodné individuální lidské bytosti vede k rozhodnutí vstoupit do manželství - jako specifické formy vztahu, kde se tyto potřeby mohou realizovat.

Život v manželství však radikálně mění každého z manželů - stali se jedním tělem, přesto však si každý z nich zachovává svou vlastní identitu. Radost z dávání a přijímání, ze společného prožívání a sdílení životních událostí je však podrobena různým zkouškám. Zejména v současné době je instituce manželství, zejména v podobě křesťanské, podrobena různým negativním tlakům, jak ze strany společnosti, tak některých našich spoluobčanů. Jsou manželé, kteří se s touto situací dovedli vypořádat, tyto negativní tlaky absorbovali a prožité krize naopak posílily jejich vzájemné vztahy. Existují však také manželé, kteří situaci zvládnout nedovedli a jako jediné řešení zvolili rozpad společného soužití. Pokud je toto jejich rozhodnutí dočasné, je realizováno formou odluky a v budoucnu není vyloučeno obnovení společného soužití, církev toto rozhodnutí akceptuje. Často však nastává situace, kdy toto společenství je ukončeno definitivně, úředním rozvodem a některý z partnerů, popřípadě i oba vstupují do nového tzv. civilního manželství.

Často však nejsou z mnoha různých důvodů informování o všech důsledcích, které z tohoto rozhodnutí vyplývají. Tyto stránky vznikají proto, aby alespoň částečně tuto situaci změnily a ukázaly, že přes všechny složitosti a bolesti těchto svazků, může být i nesvátostné manželství aktivním prvkem v řádu spásy.

administrace
Powered by RiC 2004